Zelený štvrtok (17.apríl 2014 ) vo víziách bl.Anny Kataríny Emerichovej

17.04.2014 21:29

https://www.zachej.sk/uploads/images/full/dad278b63ebae9b0d6b6ce6fa4c86eff.jpg https://www.zachej.sk/uploads/images/full/3e81204a4e8c54493f7f2c110c3d8558.jpg

Umučenie Pána Ježiša vo videniach Anny Kataríny Emmerichovej
Úvod
Prvá časť: Od večeradla po Getsemanskú záhradu
1. kapitola
1.1 Večeradlo
1.2 Prípravy na poslednú večeru
1.3 Ježiš odchádza do Jeruzalema
1.4 Posledná večera
1.5 Umývanie nôh
1.6 Ustanovenie Oltárnej sviatosti ‒ Starý obrad pohostinnosti
1.7 Na Olivovej hore ‒ Ježišova smrteľná úzkosť