Veľká Noc: Víťazný oheň v Jeruzaleme

19.04.2014 12:05
Veľká Noc: Víťazný oheň v Jeruzaleme

V jeruzalémském pravoslavném chrámu Vzkříšení Kristova každoročně sestupuje z nebes Blahodatný oheň. Podle juliánského pravoslavného kalendáře se tak děje ve Velkou sobotu před Vzkříšením Ježíše Krista v hrobě , kde byl pohřben. Výsostně pouze pravoslavný patriarcha vchází do hrobu – kaple s názvem Kuvuklia , kde se modlí o to, aby Bůh seslal Svou milost na věřící lid ve světě . Předtím ho však prohledá policie , aby vyloučila možnost zapálení svící zápalkami a zároveň zapečetí jediný vstup do hrobu .

jednotaPatriarcha později vychází z hrobu se zapálenými svíčk ami v obou rukách ( v jednom svazku , který má pojmenování paschala , je 33 svící , podle let života Krista Spasitele na této Zemi ) , od něj si připalují svíce ostatní věřící v chrámu iv širokém okolí . Sešlo se kolem 40 tisíc poutníků . Oheň v prvních minutách nepálí . Bůh nám tím dokazuje svou moc a stejně nekonečnou lásku k lidem . Podle tradice svatých Otců v roce, kdy nesejde blahodatný oheň se narodí antikrist , což bude předzvěstí posledních dob.   Záběry ruské televize NTV : https://www.news.ntv.ru/106957/ zdroj : https://newsru.com/religy a https://www.orthodoxia.cz/kalendar/ohen2.htm 

 

www.VIDEOmagnificat.sk/2014/04/velka-noc-vitazny-ohen-v-jeruzaleme/