Úmysly Svätého Otca na december

02.12.2014 22:11

Všeobecný: Aby narodenie Vykupiteľa prinieslo pokoj a nádej všetkým ľuďom dobrej vôle.

Evanjelizačný: Aby rodičia boli skutočnými evanjelizátormi, ktorí budú odovzdávať svojim deťom vzácny dar viery.

Úmysel našich biskupov: Aby sme sa s radosťou pripravovali na narodenie Spasiteľa v našom srdci a aby betlehemské svetlo prežiarilo temné stránky našich rodín i spoločnosti.

Text zverejnený na internetovej stránke sk.radiovaticana.va/.../slo-822807
Vatikánskeho rozhlasu