To, čo je v záverečnom dokumente uvedené je rozhodne v plnom súlade so zásadnou náukou Cirkvi.

29.10.2015 00:22

Washington, 26.10.2015 (kath.net/KNA/red) 018 438 – Závery synody biskupov o znovu zosobášených rozvedených si podľa austrálskeho kardinála Georga Pella niektorí nevykladajú správne.
«Text bol rozhodne závažným spôsobom zle pochopený,» povedal kardinál Pell pre americkú katolícku tlačovú službu CNS deň po skončení synody. Kardinál Pell je prefektom Ekonomického sekretariátu Vatikánu a je členom Rady kardinálov (C9) – najbližšieho poradného orgánu pápeža. Kardinál Pell, ktorý patrí ku konzervatívnym hovorcom synody, ďalej vyhlásil:
«Nikde v záverečnom dokumente niet poukazu na sväté prijímanie pre rozvedených žijúcich v druhom civilnom manželstve. To je zásadné.»
Ďalej zdôraznil, že «rozlišovania» navrhnuté v par. 85 dokumentu, sa musia robiť na základe «úplnej náuky pápeža Jána Pavla II.». «Forum internum» svedomia, na ktoré text poukazuje, «nemožno používať na popieranie objektívnych právd». Kardinál Pell ďalej reagoval na položenú otázku slovami:
«Zákaz svätého prijímania pre ľudí v druhom civilnom manželstve je synodálnom texte implicitne obsiahnutý. Je v dokumente skutočne prítomný, ale nie tak artikulovaný, ako by si to niektorí synodálni otcovia želali».
To, čo je v záverečnom dokumente uvedené, „nie je heretickou alebo falošnou náukou“ a neodporúča nijakú „falošnú prax“, ako povedal kardinál a zdôraznil: „Text je rozhodne v plnom súlade so zásadnou náukou Cirkvi.“

Viac tu: https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/to-co-je-v-zaverecnom-dokumente-uvedene-je-rozhodne-v-plnom-sulade-so-zasadnou-naukou-cirkvi/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk