Svätý Otec vyhovel žiadosti suspendovaného kňaza Miguela d´Escota Brockmanna

04.08.2014 17:54

 

Vatikán 4. augusta – Svätý Otec František dal súhlas k sňatiu cirkevného trestu suspenzie od posvätných úkonov z pátra Miguela d’Escota Brockmanna, ktorý sa dostal pod kánonický trest v 80. rokoch minulého storočia pre svoj vstup do aktívnej politiky ako člen vlády v Nicarague. Svoj trest vtedy od počiatku akceptoval a upustil od akejkoľvek pastoračnej aktivity, pričom naďalej zostal členom Kongregácie Maryknoll. Páter Miguel d’Escoto Brockmann, ktorý má v súčasnosti 81 rokov, sa na Svätého Otca obrátil listom, v ktorom vyjadril túžbu môcť opäť sláviť Eucharistiu skôr než zomrie. Pápež František na jeho žiadosť odpovedal kladne a požiadal generálneho predstaveného rehoľného inštitútu Maryknoll o sprevádzanie spolubrata v procese jeho znovuzaradenia do kňazskej služby. 

Miguel d’Escoto Brockmann, pôvodom z Los Angeles, sa po svojom kňazskom účinkovaní v rámci Kongregácie Maryknoll rozhodol aktívne vstúpiť do politiky a v rokoch 1979–1990 bol ministrom zahraničných vecí nikaragujskej sandinistickej vlády. Na návrh skupiny latinskoamerických štátov zastával v období 2008–2009 úlohu predsedu 63. zasadania Generálneho zhromaždenia OSN. Pred viac než rokom páter Miguel d´Escoto Brockmann zanechal politickú aktivitu. -jb-

 

Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2014/08/04/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_vyhovel_%C5%BEiadosti_suspendovan%C3%A9ho_k%C5%88aza_miguela_d%C2%B4escota/slo-817458
Vatikánskeho rozhlasu