Svätý Otec opäť povzbudil Slovensko v zápase na obranu rodiny

04.02.2015 13:32

Vatikán 4. februára – Pri generálnej audiencii dnes Svätý Otec adresoval osobitné slová prítomným Slovákom: „Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom nich chcem vyjadriť moju podporu Cirkvi na Slovensku, povzbudiac všetkých pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti.

Na tieto slová sa v zaplnenej Aule Pavla VI. ozval radostný aplauz veľkej skupiny slovenských pútnikov so zástavami a transparentmi na podporu rodiny. Boli medzi nimi aj účastníci autobusovej púte organizovanej Fórom života, ktorí sa už v
nedeľu zúčastnili v Ríme na slávení celotalianskeho Dňa za život.

Svoju katechézu zameral pápež František na úlohu otca v rodine, pokračujúc tak v téme z minulého týždňa, keď hovoril o
nebezpečenstve plynúcom z nedostatočnej prítomnosti otca v rodine. Tentoraz sa sústredil na pozitívnu stránku otcovstva. Poukázal na sv. Jozefa, ako spravodlivého muža, otca Nazaretskej rodiny. Hovoril o osobnom príklade otca a jeho múdrosti pri výchove detí. Prítomnosť otca v rodine znamená po boku manželky zdieľať všetky radosti, bolesti, námahy a nádeje a stáť pri deťoch v ich dozrievaní. Neznamená to byť kontrolórom, povedal pápež František, naopak, otcovský postoj sa vyznačuje rešpektovaním individuality detí a láskavou trpezlivosťou.

Na záver Svätý Otec adresoval výzvu k zmiereniu na Ukrajine. Ako povedal, namiesto toho, aby sa hovorilo o boji o „víťazstvo“, jediným správnym slovom je „pokoj“. Pripomenul, že na oboch stranách sú kresťania, ktorých má spájať spoločný krst.

Fórum života zorganizovalo 1. - 4. februára autobusovú púť do Ríma za rodiny, ktorej cieľom je vyprosiť požehnanie pre slovenské rodiny, ako aj pre všetky aktivity na Slovensku týkajúce sa ochrany a podpory ľudského života a rodiny. Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová uviedla: Chceme aj takto viditeľne odovzdať posolstvo Svätému Otcovi, že na Slovensku je silná skupina ľudí, ktorá chráni rodinu pre dobro celého Slovenska i Európy. Potrebujeme sa duchovne povzbudiť a posilniť, pretože nás tento rok čaká veľa práce a náročné udalosti na Slovensku ako je referendum o ochrane rodiny a Pochod za život.“ Súčasťou púte je modlitba v štyroch rímskych bazilikách, slávenie svätej omše s Mons. Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi a prehliadka Vatikánskych múzeí. -jb-

Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2015/02/04/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_povzbudil_slovensko_v_z%C3%A1pase_na_obranu_rodiny/slo-845798
Vatikánskeho rozhlasu