Prof.Dr.Špirko: "Cirkevné dejiny" - Ako prijímali prví kresťania sv.prijímanie (Eucharistiu)

17.05.2016 12:16

Prof.Dr.Špirko Cirkevné dejiny I. §91 sviatosti
Sv.príjímanie udeľovali ešte pod oboma spôsobmi a na lačný žalúdok;podávali ho i deťom.Sv.krv prijímali cievkami,alebo tak,že do nej namáčali sv.chlieb.Od 8.storočia upotrebovali na Západe pri sv.omši nekvasený chlieb,čím sa vyhlo drobeniu a zneucteniu Eucharistie.Z toho istého dôvodu nepodávali viac Eucharistiu veriacim na ruku ale do úst.

 

Prof.Dr.Špirko v § 55 SVIATOSTI tohože diela :
Sväté prijímanie udeľovali i v tejto perióde pod oboma spôsobmi.Biskup rozdával konsekrovaný chlieb,diakon ale konsekrované víno.Mužskí dostali chlieb na HOLÚ PRAVÚ RUKU,ŽENY ALE MUSELI SI PRIKRYŤ RUKU PLÁTENNOU ŠATKOU.

 

Prof.Dr.Špirka:
V § 24 BOHOSLUŽBA píše :
Po premenení diakoni rozdelili konsekrovaný chlieb a víno prítomným a neprítomným zaniesli domov.Veriaci obyčajne prijímali vždy pri Bohoslužbe a to pod oboma spôsobmi.Chlieb podávali prijímajúcim na DLAŇ a kalich bol spoločný.