Prečo v Cirkvi zakázali prijímať sv.prijímanie na ruku ?!

17.05.2016 12:20

Pápež Pavol VI (r. 1963-1978): ,,Je nutné zachovávať spôsob podávania svätého prijímania do úst." (Memoriale Domini)

 

Synoda v Rouene (650):
"Nedávajte Eucharistiu do rúk žiadneho svetského muža alebo ženy, ale len do ich úst."

 

Podľa Synody v Zaragoze (v r. 380) bol exkomunikovaný každý, kto naďalej prijímal Eucharistiu do rúk. Toto vyhlásenie potvrdila Synoda v Tolede.
________
Synoda v Rouene (r. 650) odsúdila prijímanie do rúk. Považovala ho za zneužitie a svätokrádež.
_________
Šiesty ekumenický koncil v Konštantínopole (r. 680-681) zakázal veriacim, aby sa dotýkali svätej hostie rukami a za porušenie im hrozila exkomunikácia.