Požehnanie svätého Otca Jána Pavla II. pre Mariánske kňazské hnutie

11.07.2014 18:43

https://www.mmp-usa.net/images/papal_blessing_medium.jpg

Svätý Otec

otcovsky dáva svoje apoštolské požehnanie

mariánskemu kňazskému hnutiu

...