Páter Lombardi o stretnutí pápeža s rehoľníčkami: Nejde o zavedenie vysviacky žien

15.05.2016 17:57

 

Páter Federico Lombardi s pápežom Františkom - ANSA

13/05/2016 16:19

sk.radiovaticana.va/news/2016/05/13/p_lombardi_o_stretnut%C3%AD_p%C3%A1pe%C5%BEa_s_reho%C4%BEn%C3%AD%C4%8Dkami/1229637

Vatikán 13. mája – Slová Svätého Otca o ochote ustanoviť komisiu na preskúmanie problematiky diakonátu žien neznamenajú, že by mal v úmysle zavádzať vysviacku žien. Vyjadrenia pápeža počas stretnutia s generálnymi predstavenými rehoľníčok 12. mája vo Vatikáne vyvolali mimoriadny mediálny ohlas. Tieto nie vždy presné mediálne interpretácie zasadil do jasného rámca hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi. Prinášame jeho vyjadrenie:

„Ide o nádhernú konverzáciu, ktorú pápež viedol s predstavenými rehoľníčok z rozličných častí sveta. Veľmi peknú a povzbudzujúcu ohľadom žien a osobitne zasvätených žien v živote Cirkvi, aj o ich úlohách v dôležitých pozíciách na dikastériách, keď nie sú podmienené ordináciou.

Veľa rozruchu vyvolala skutočnosť, že pápež v odpovedi na jednu otázku hovoril o komisii na skúmanie otázky diakonátu žien. Je to otázka, o ktorej sa mnoho hovorilo aj v minulosti a ktorá pramení z faktu, že v starobylej Cirkvi jestvovali ženy nazývané „diakonisy“ (diakonky), ktoré vykonávali určité služby v komunite. Urobili sa aj rozličné historické bádania ohľadom tejto skutočnosti, a pápež na to aj poukázal. Navyše je tu dôležitý dokument Medzinárodnej teologickej komisie z roku 2002, ktorý o tom pojednáva. Pápež hovorí, že uvažuje nad zriadením komisie, ktorá by pokračovala v týchto otázkach, aby sme ich videli s väčšou jasnosťou. Ale musíme byť čestní: Pápež nepovedal, že má úmysel zaviesť diakonskú vysviacku žien, a už vôbec nehovoril o kňazskej vysviacke žien. Naopak, keď hovoril o kázaní počas eucharistického slávenia, vysvetlil, že nad týmto naozaj neuvažuje.

Je teda pomýlené zužovať všetky tie dôležité veci, ktoré pápež povedal rehoľníčkam na túto jedinú otázku.“ -jb-

Plné znenie odpovede pápeža Františka rehoľníčkam