Pápež sa stretol s predstaveným „Bratstva sv. Pia X.“

09.04.2016 12:56

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Society_of_Saint_Pius_X.png

 

Vatikán, 4.4.2016 (KNA) 018 976 – Pápež František sa po prvý raz stretol na rozhovor s predstaveným tradicionalistického „Kňazského bratstva sv. Pia X.“ Ako potvrdil druhý hovorca Vatikánu Greg Burke v pondelok, rozhovor s Bernardom Fellayom, predstaveným bratstva sa konal 2. apríla vo vatikánskom Dome sv. Party.

Od rozluky bratstva s Rímom a exkomunikácie jeho zakladateľa Marcela Lefebvrea (1905-1991) v lete 1988, doteraz všetko úsilie o jednotu zlyhalo.

František sa s Fellayom stretol iba raz – na jar 2014 – v jedálni Domu sv. Marty a krátko ho pozdravil.
František vyšiel bratstvu prekvapujúco v ústrety, keď v liste z 1. septembra 2015 všetkým veriacim povolil počas Svätého roka spovedať sa aj u kňazov bratstva. V tom liste František zdôraznil:
«Dôverujem tomu, že v blízkej budúcnosti nájdeme riešenia, aby sme znova nadobudli plnú jednotu s kňazmi a predstavenými bratstva.»

 

 https://www.traditionalcatholicpriest.com/wp-content/uploads/2013/11/Archbishop-Lefebvre-documentary-case-front-800x800.jpg


Doteraz zostalo všetko teologické úsilie vatikánskej komisie «Ecclesia Dei» a „Kňazským bratstvom sv. Pia X. bez výsledku. Pápež Benedikt XVI. po spornom stiahnutí exkomunikácie popierača holokaustu, biskupa Richarda Williamsona v r. 2009, sa pokúsil dialógom expertov dosiahnuť dohodu s protivníkmi koncilu. Ale rozhovory v r. 2010/11 neviedli k výsledku. Bratstvo odmietlo podpísať Vatikánom predloženú «Preambulu». V nej mali tradicionalisti prijať celú náuku Katolíckej cirkvi vrátane Druhého vatikánskeho koncilu a okrem toho uznať platnosť a legitimitu katolíckej liturgie. V prípade dohody, malo bratstvo pôsobiť v Cirkvi ako osobná prelatúra.

 

 https://angeluspress.org/blog/wp-content/uploads/2015/03/SSPX-Interview-with-Bishop-Fellay-300x287.jpg


Iniciatívu pápeža sprevádzali stretnutia viacerých biskupov s tradicionalistami. Stretli sa s nimi: kardinál Walter Brandmüller, kazašský pomocný biskup Athanasius Schneider aj švajčiarsky biskup Vitus Huonder z Churu. Koordináciu zabezpečovala vatikánska komisia „Ecclesia Dei“. Biskupi informovali komisiu o kvitnúcich kňazských seminároch a plodnej pastorácii bratstva. Preto pápež aj sám s nimi hľadal rozhovor a stretnutiami vytvoril klímu dôvery. No teologické objasnenie nemožno nahradiť priateľstvom, ako zdôrazňuje Vatikán. Základ tvorí naďalej „Preambula“ zo septembra 2011.


K uznaniu koncilu však bratstvo ochotné nie je. Vo vyhlásení z 3. marca Fellay odmietol takéto „podrobenie sa“ koncilu. Chce prijať iba výpovede kryté doterajšou cirkevnou Tradíciou a od Ríma žiada, aby kritické body ako náboženská sloboda, ekumenizmus, kolegialita či nová omša sa znova prediskutovali.

 

František napriek tomu urobil krok v ústrety tradicionalistom, ktorí sú sami nejednotní. Proti umiernenému Fellayovi stoja totiž tvrdí protivníci, ktorí hľadia na kontakt s Rímom zásadne skepticky. Po vnútorných napätiach minulých rokov Fellay sľúbil, že všetky kroky s Vatikánom vopred s bratstvom odsúhlasí. -zg-