Panna Mária varuje svet: "Mier je v ohrození.."

12.03.2015 22:03

“Mier je v ohrození, modlite sa za mier,” bolo povedané vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi ako súčasť posolstva 20. februára 2015, ktoré mu Panna Mária odovzdala počas zjavenie v Medžugorí v tento večer: “Drahé deti! Dnes vás pozývam modliť sa za mier, mier je v ohrození, modlite sa viac, modlite sa srdcom. Matka sa modlí s vami a ja sa prihováram pred mojím Synom za všetkých vás. Ďakujem Vám, drahé deti, pretože aj dnes ste odpovedali na moje pozvanie.”

Správy z Medžugoria

s10-11s

Marianna Madia,  (34) talianska ministerka verejnej administratívy, povedala, že svoje najlepšie prázdniny strávila v Medžugorí. “Keď ste tam, nechcete ani vedieť, či je to pravda, alebo nie. Nevyhľadávajte zmyslové zážitky ale vstúpte do dimenzie hlbokého uvedomenia,” povedala Marianna Madia.

Mary TV vymenila svoju web-kameru, nasmerovanú na vrch zjavenia za lepšiu, s kvalitnejším rozlíšením miesta, kde Panna Mária povedala vizionárom, že nechá trvalé znamenie.

Fr. Peter Ljubcic, OFM, kňaz vybraný vizionárkou Mirjanou Dragicevic-Soldo, aby oznámil svetu 10 tajomstiev, bude v čase od 20. do 26. apríla na ceste po Poľsku. Navštívi Krakov (20. apríl), Wroclaw (21.), Poznaň (22.), Štetín (23.), Rumiu (24.), Waršavu (25.) a Čenstochovú (26).

Na soche Panny Márie na Podbrde od 2. marca 2015 chýba malíček ľavej ruky. Špina nájdená na soche napovedá, že sa na ňu niekto mohol vyšplhať. Páchateľa pravdepodobne identifikujú na základe videonahrávky. Možnými motívmi je vandalizmus alebo prehnaná zbožnosť.

Pútnici z Ríma budú mocť ísť do Medžugorja lietadlom z hlavného letiska mesta, Leonardo da Vinci – Fiumicino, už toto leto. Priama linka z Ríma do Mostaru bude odlietať dvakrát do týždňa v utorok a piatok, a bude riadená Mistral Airom, ktorý sa špecializuje na pútnické miesta.   (Medjugorie Today)

www.magnificat.sk/kralovna-pokoja-mier-je-v-ohrozeni-modlite-sa-za-mier-video-zjavenia-v-beauraingu-kino-pater-pio/