Mons.Burke odmieta slúžiť sv.omšu tvárou k ľudu

02.09.2016 11:43
www.lifenews.sk/content/ad-orientem-kar…

DÁTUM ZDROJA:
29. Aug 2016
ZDROJ:
LIFESITENEWSKardinál Raymond Burke vyjadril svoj jasný súhlas s myšlienkou kardinála Roberta Saraha. Ten nedávno povzbudil kňazov, aby začali sláviť omše v súlade so starovekým postojom, podľa ktorého je v centre liturgie Boh.

Kardinál Burke povedal, že jednoznačne súhlasí s návrhom kardinála Saraha, v ktorom vyzýva kňazov, aby slúžili omšu ad orientem alebo inými slovami otočení tvárou k Pánovi. Ak totiž kňaz celebruje omšu, koná tak v zastúpení osoby Krista, a preto by sa mal zamerať na Boha.

Ad orientem, z latinčiny "na východ," sa používa na označenie spôsobu liturgie, kedy sú kňaz a zhromaždení ľudia otočení tvárou k Pánovi vo svätostánku. Týmto spôsobom zvykli byť pred Druhým vatikánskym koncilom slúžené všetky omše.

Kardinál Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, vyslovil na medzinárodnej konferencii o svätej liturgii, ktorá sa konala minulý mesiac v Londýne, žiadosť, aby kňazi počnúc týmto adventnom slúžili omšu ad orientem, a to kedykoľvek to bude možné. Reakcie liturgických predstavených Vatikánu však vyprovokovali zatlačenie tejto myšlienky do úzadia.

"Úplne s ním súhlasím," povedal kardinál Burke na pondelkovej medzinárodnej telekonferencii.

Bývalý prefekt vatikánskej Apoštolskej signatúry v tomto rozhovore pokračoval s tvrdením, že s kardinálom Sarahom musí súhlasiť a že veľká časť negatívnych reakcií na jeho žiadosť je nepodložených, nesprávnych a neinformovaných. "A verím, že mnohé z pripomienok, ktoré boli vyjadrené, neboli založené na dobrých informáciách, a teda neboli správne."

Kardinál Burke v telefonáte s novinármi povedal, že kľúčom je základný bod návrhu kardinála Saraha a otázka postavenia kňaza v zbore. Kňaz na čele zboru totižto koná "v zastúpení osoby nášho Pána Ježiša Krista a túto bohoslužbu obetuje Bohu". Preto by mali byť všetci postavení tvárou k Pánovi.

"Nie je to tak, že by sa niekomu otáčal chrbtom," objasnil kardinál Burke. "Ľudia však mnohokrát hovoria ‚No a teraz sa nám kňaz obrátil chrbtom‘."

"Vôbec to tak nie je,
" uviedol patrón Maltézskeho rádu. "Kňaz nás v tomto uctievaní vedie ako náš duchovný otec, aby sme pozdvihli našu myseľ a srdce k Bohu."

Kardinál Sarah tiež požiadal všetkých katolíkov, aby prijímali sväté prijímanie na jazyk, čo je Cirkevnou normou. Napriek tolerancii, v mnohých západných diecézach sa prijímanie podáva práve do ruky.

Zástancovia tradičnej a úctivej liturgie tomuto návrhu kardinála Saraha tlieskali. Ten je hlavným vatikánskym liturgistom, a to od novembra 2014 kedy bol vymenovaný pápežom Františkom. Avšak Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov, ako aj vatikánsky hovorca, otec Federico Lombardi, túto kardinálovu žiadosť zľahčovali. Kardinál Spojeného Kráľovstva a zároveň arcibiskup z Westminsteru, Vincent Nichols, vo svojej diecéze kňazom prakticky povedal, aby si tento návrh nevšímali. Jemu a aj ďalším bolo totiž nesprávne naznačené, že Všeobecné poučenie Rímskeho Misálu nariaďuje, že omša by sa mala sláviť s kňazmi otočenými čelom k ľudu.

Na začiatku tohto mesiaca kardinál Sarah vo svojom prejave, ktorý bol určený duchovným arcidiecézy Colombo, potvrdil, že omša sa stala príliš zameranou na kňaza a zhromaždenie.

Guinejský kardinál zopakoval zhodnotenie kardinála Burka, že jeho minulomesačné podnecovanie k návratu k posvätnejšej liturgii bolo nesprávne vysvetlené. Podľa správy v Catholic Herald, kardinál Sarah povedal: "tento prejav si získal veľkú pozornosť, v niektorých prípadoch však nebola adekvátna!"

Cardinal Burke sa celkom jasne vyjadril aj na svojej medzinárodnej tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v pondelok. Zaoberal sa tu mnohými problémami, na ktoré sa zameral vo svojej novej knihe Nádej pre svet (Hope for the World). Uviedol tam totiž, že v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu nie je nič také, čo by vyžadovalo alebo dokonca naznačovalo, že by omša mala byť slávená s kňazom otočeným smerom k ľudu.

"Toto je pravidlo, ktoré bolo zavedené až neskôr a myslím si, že bolo súčasťou falošnej liturgickej reformy," uviedol.

"Keď je kňaz tvárou k ľudu, predstavuje to preňho veľké pokušenie. Zhromaždenie ho totiž môže vnímať ako nejakého umelca," povedal bývalý arcibiskup St. Louis. "A tak namiesto kňaza, ktorý spolu s ľuďmi nadväzuje vzťah s Bohom sa omša premieňa na interakciu medzi kňazom a ľudom."

"Kňaz je tu hlavnou postavou a nie náš Pán Ježiš Kristus," povedal, "a to je zásadný omyl, ktorý treba riešiť."

"Nikdy som s kardinálom Sarahom nemohol viac súhlasiť ako teraz," pokračoval kardinál Burke. "A verím, že ľudia si časom uvedomia, že kritika, ktorá bola proti nemu namierená, bola úplne neopodstatnená."

Kardinál Burke sa ďalej vyjadril, že kritika nasmerovaná na kardinála Saraha nie je príliš úprimná. Dôvodom je, že kardinál Sarah už o tomto návrate k liturgii ad orientem raz napísal, a to konkrétne v júni 2015 v L'Osservatore Romano. No v tomto prípade nebola prejavená až taká nevôľa.

"Vyjadril vtedy rovnako silné presvedčenie, avšak v tej dobe nik nereagoval. Navyše to bolo zverejnené v oficiálnych novinách Svätej stolice," povedal kardinál Burke. "A teraz je zrazu v tejto súvislosti takáto reakcia. Nerozumiem tomu."

Kardinál Burke na tlačovej konferencii objasnil, že posvätná Liturgia je najvyšším a najdokonalejším vyjadrením katolíckej viery. Keď sa slávi správne, s veľkou dôstojnosťou, tak sa približujeme k samotnému Bohu. Odmieta však tvrdenie, že by liturgia ad orientem znamenala, že kňaz sa k ľuďom otáča chrbtom. Ide skôr o spôsob slávenia svätej omše, pri ktorej je v centre Boh.

"Nie, je to najväčší prejav lásky, keď je niekto na čele ľudí a obetuje za nich svätú omšu," dodal kardinál Burke. "Pretože Eucharistia môže byť obetovaná iba skrze samotného Krista a kňaz je ten, ktorý je sviatostným Kristom obetujúcim svätú omšu. Takže postavme sa všetci tvárou k Pánovi tak, ako by to malo byť."