Mexický biskup - radšej väzenie ako žehnať homosexuálnym „manželstvám“

15.07.2015 18:15
DÁTUM ZDROJA: 
25. Jun 2015

V nadväznosti na vyhlásenie mexického Najvyššieho súdu, ktorým sa rušia štátne zákony zakazujúce „manželstvo“ osobám rovnakého pohlavia, biskup diecézy Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vega, vydal spolu s duchovenstvom svojej diecézy vlastné vyhlásenie. V ňom veriacich ubezpečujú, že budú radšej trpieť vo väzení než by mali spolupracovať na takýchto zväzkoch.

Slová kléru tejto arcidiecézy „od takej inštitúcie ako je Cirkev nemožno vyžadovať, aby šla proti svojim zásadám,“ citujú miestne a národné novinové spravodajstvá už ako porekadlo. „Ak Najvyšší súd chce, nech pošle do väzenia biskupov a kňazov, no Cirkev nemôže ísť proti zákonu nášho Pána Ježiša Krista.“

„Vieme, že môžeme ísť do väzenia, ak sa niektorá dvojica rozhodne civilne zosobášiť, ale my im požehnanie nedáme. Tento zákon nemôže zaväzovať povinnosťou Cirkev, pretože Cirkev nesmie ísť proti svojim zásadám a tiež preto, že k Cirkvi prídu len tí, ktorí budú zdieľať aj jej zásady,“ dodávajú.

Diecézny klérus uvádza, že ich postoj je „založený na vedeckých, antropologických, sociálnych a náboženských dôvodoch“, ktoré dokazujú, že manželstvo existuje len medzi „mužom a ženou; (...) tak, ako to potvrdzuje právna tradícia západu už tisíce rokov, tak, ako to potvrdzuje dvetisícročná tradícia; je to zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorí chcú splodiť život“. Rozhodnutie Najvyššieho súdu vytvoriť homosexuálne „manželstvo“ nazývajú „križovatkou“ a hovoria, že „s touto definíciou nebude súhlasiť celý svet a nebude s ňou súhlasiť ani Cirkev“.

Najvyšší súd krajiny vydal 12. júna vyhlásenie, ktorým vyhlásil zrušenie štátnych zákonov, ktoré vymedzujú manželstvo pre jedného muža a jednu ženu ako aj zrušenie tých zákonov, ktoré túto inštitúciu viažu na plodenie; vyhlásenie tvrdí, že takéto zákony sú „protiústavné“.

Podľa nedávnych rozhodnutí Najvyššieho súdu, je „diskrimináciou“ prepojiť „požiadavky manželstva so sexuálnou orientáciou“, pretože to „neprimerane vylučuje z manželstva homosexuálne páry, ktoré sú v podobných podmienkach ako páry heterosexuálne,“ uviedol súd. Dodal tiež, že je „nevhodné“, aby sa „za účel manželstva považovalo plodenie“ a uviedol, že „jediným ústavným účelom tejto vyhlášky je ochrana rodiny ako sociálnej reality“.