Košičania odovzdali Svätému Otcovi anjela s erbom mesta (na audiencii bol aj Mons.Bezák)

25.06.2014 19:47

Na generálnej audiencii v stredu 25. júna vo Vatikáne sa zúčastnila aj delegácia z Košíc, ktorá Svätému Otcovi Františkovi priniesla dar v podobe rozmernej sochy anjela s erbom mesta Košice. Na vytvorení drevenej sochy vysokej viac ako dva a pol metra a vážiacej 300 kg sa okrem rezbára Milana Krajňáka podieľalo mnoho Košičanov, ktorí prispeli svojím symbolickým zárezom dláta pri príležitosti Dní mesta Košice 11. mája. Dar Svätému Otcovi oficiálne odovzdali tesne pred audienciou počas jeho príchodu z Domu sv. Marty na Námestie sv. Petra. V priestore pod zvonicou Vatikánskej baziliky (tzv. Arco delle campane) sa pápež František pri soche pristavil, požehnal ju a predniesol pri nej krátku modlitbu. Prítomná bola šesťčlenná delegácia z Košíc na čele s primátorom Richardom Rašim, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko. Pri tejto príležitosti Svätý Otec Slovákom odkázal, že ich prosí o modlitbu.

Na generálnej audiencii bol dnes prítomný aj emeritný trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. V závere audiencie tak ako iní prítomí biskupi osobne pozdravil pápeža Františka. Medzi slovenskými skupinami na Námestí sv. Petra boli aj farníci z Oravskej Jasenice a Veľkej Lomnice, členovia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum z Dubnice nad Váhom a ďalší. Na generálnej audiencii sa zúčastnil aj nevidiaci spevák Maroš Bango, ktorý mal v predchádzajúci deň vystúpenie v sále slovenského veľvyslanectva v Ríme pri príležitosti prezentácie trojjazyčného knižného vydania Proglasu sv. Konštantína Filozofa v staroslovienčine, slovenčine a macedónčine. Podujatie organizoval Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici.

Zajtra vo štvrtok 26. júna sa v Ríme koná slávnostná svätá omša pri príležitosti blížiaceho sa národného sviatku sv. Cyrila a Metoda a v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska o 16. hod. v Bazilike sv. Praxedy. Zúčastní sa jej aj delegácia mesta Košice. -jb-Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2014/06/25/ko%C5%A1i%C4%8Dania_odovzdali_sv%C3%A4t%C3%A9mu_otcovi_anjela_s_erbom_mesta/slo-809237
Vatikánskeho rozhlasu