Kontroverzný teológ: Mons. Reinhard Marx nalieha na Cirkev, aby prijala homosexuálne zväzky

15.07.2015 17:59
DÁTUM ZDROJA: 
05. Jun 2015

29. mája 2015 - Krátko po kontroverznom súkromnom zasadnutí v Ríme organizovanom liberálnymi členmi nemeckej, francúzskej a švajčiarskej konferencie biskupov, jeden z účastníkov  a rečníkov, Prof. Schockenhoff ponúkol rozhovor nemeckému rádiu kolínskej arcidiecézy, zvanom domradio.de. Poskytol v ňom dve dôležité vyhlásenia. Po prvé, obozretne počíta s možnosťou liberálnej reformy na nasledujúcom biskupskom sneme o rodine; po druhé, potvrdil svoj revolučný postoj voči prijatiu vzťahov rovnakého pohlavia.

Na otázku o jeho očakávaniach od nadchádzajúceho snemu odpovedal nasledovne:

Ako teológ neočakávam, že všetko bude vyjadrené vo fundamentálne odlišnej a novej forme. Pre mňa by bol pozitívny záver snemu samozrejme žiadúci, lebo by svedčil o tom, že Katolícka cirkev je schopná reformácie, a taktiež , že považuje za dôležité pokračovať v hľadaní adekvátnejších foriem vyznávania viery. Ale pre mňa ako teológa sú podstatné dôvody postojov, ktoré reprezentujem. Napríklad, pokiaľ  ide o otázku jednania s tými, ktorí sa po rozvode znovu zosobášia; či dôvody úctivého a prijateľného zaobchádzania s ľuďmi žijúcimi v zväzkoch s osobami rovnakého pohlavia. Bolo by dobré, keby snem oficiálne uznal takéto vzťahy. Ale ak sa to nestane, tieto dôvody nebudú znehodnotené. Budú naďalej platné. A práve preto sa na to (snem) pozerám s nadhľadom.

Na otázku o nedávnom írskom referende o uznaní homosexuálnych „manželstiev“ a kritike niektorých prelátov, hovoriacich o „porážke ľudskosti“, odpovedal teológ takto:

Tie slová by som nepoužil. S touto záležitosťou treba zaobchádzať inak. Po prvé, treba podotknúť, že ľudia, ktorí majú homosexuálne cítenie majú právo (sic) na uznanie v ich živote – a to zahŕňa aj fakt, že sú sexuálnymi bytosťami, tak ako všetci ostatní. Toto sa vzťahuje aj na ich spôsob života. Postoj Cirkvi – nediskriminovať ich ako ľudí  a rešpektovať ich, ale považovať ich činy za vnútorne porušené – nie je v mojich očiach presvedčujúci postoj.

Podľa Schockenhoffa vyhlásenie určitého správania za hriešne či nemorálne je nespravodlivou diskrimináciou. Avšak, ako sa dá potom označiť niečo za hriešne? Nemecký teológ si myslí, že Cirkev by mala bezpodmienečne prijať homosexuálne páry a ich nemorálne správanie:

Iba keď Cirkev príde s čistým a bezpodmienečným prijatím týchto ľudí a ich spôsobu života – t.j. ak si budú homosexuáli zakladať na vernosti – bude to správny princíp morálnej teológie, ktorý znie nasledovne: všade, kde žijú ľudia: priateľstvo, vzájomnú opateru a vzájomnú zodpovednosť – musia byť morálne rešpektovaní nezávisle od ich sexuálnej orientácie.

V dôsledku tohto rozhovoru, kardinál Reinhard Max, jeden z organizátorov súkromného zasadnutia v Ríme, ktoré sa uskutočnilo 25. mája 2015 povedal 5. júna na Kongrese nemeckých protestantských cirkví  nasledovné: je „mimoriadne ťažké“ nájsť dohodu v rámci Katolíckej cirkvi ohľadne jednania s homosexuálnymi  pármi, keďže Európski, Africkí a Juhoamerickí katolíci sa veľmi líšia. Ohľadne nadchádzajúceho snemu biskupov sľúbil liberálny prelát obecenstvu (hovoriac túto vetu po anglicky) : „Urobím všetko, čo bude v mojich silách.“

Tieto poznámky od liberálnej skupiny katolíckych vodcov v Nemecku sú konfrontované v rozhovore s prefektom Kongregácie pre doktrínu viery, kardinálom Gerhardom Ludwigom Muellerom, ktorý poskytol rozhovor katolíckym novinám „Die Tagespost“  pre ich vydanie 6. júna. Kardinál Mueller pokarhal nemeckú laickú organizáciu Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK) pre ich nedávne liberálne požiadavky týkajúce sa manželstva a rodiny, konkrétne požehnanie Cirkvi homosexuálnym párom a prijatie druhého civilného manželstva. Na rozdiel od magistrátu, (ZdK) nemá kompetencie ani na interpretovanie základného obsahu Zjavenia, ani na jeho vynechanie. Podľa Muellera, ZdK sa nemôže odkazovať na demokratickú oporu ak ide o misiu Katolíckej cirkvi vo svete. Požiadavka o požehnanie niečoho, čo sám Boh neschvaľuje a čo je porušením šiesteho prikázania je veľkým paradoxom voči Božiemu Písmu.

V tom istom rozhovore kardinál Mueller podporil spomínaný výrok kardinála Pietra Parolina, štátneho tajomníka, že írske referendum je „porážkou ľudskosti“. Mueller zablahoželal všetkým, ktorí sa nenechali zmiasť idolmi sebatvorenia a vlastného vykúpenia, ktoré nás s určitosťou povedú do sebazničenia – rovnako ako iné politické ideológie. Mueller taktiež ubezpečil čitateľov, že väčšina (vo voľbách) nenapovedá o správnosti. Pravda zvíťazí, aj keď s veľkými obeťami!, dodáva.