Kauza Bezák: problematické vysviacky

17.08.2014 17:30

https://www.tyzden.sk/uploads/tx_media/2010/9/author-detail/hanus.jpg

Martin Hanus 20. júl 2012

Keď bol odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák, bol to pre verejnosť šok. Vôbec nebolo verejne známe, čím by sa Bezák natoľko previnil, že ho musel Vatikán stiahnuť z Trnavy. Existovali len šumy, ako napríklad, že bol problém s vysviackami kňazov, ku ktorým mal Bezák pristupovať veľmi laxne. Na tento problém som sa teda bližšie pozrel.

 

Bezák vraj vysväcoval mladých mužov, ktorí boli ako kandidáti na kňazstvo absolútne nevhodní a v niektorých prípadoch už dokonca existovalo zamietavé stanovisko iného biskupa, do ktorého diecézy dotyční kandidáti patrili. V cirkevnom svete je to vážne obvinenie, najmä po tom, čo sa za Benedikta XVI. v dôsledku pedofilných škandálov sprísnili niektoré kritériá personálnej politiky. Proti obvineniu z laxnosti stojí obhajoba Róberta Bezáka (háji sa tak na neformálnych fórach), že nevysvätil a nešiel svätiť žiadneho kandidáta, o ktorom by mu boli známe pochybnosti.
Najvážnejšia výhrada sa týka dvoch kandidátov z januára tohto roku, ktorých chcel Bezák vysvätiť za kňazov – zhodou okolností v čase Baxantovej vizitácie – a kde dokonca zasahoval Vatikán. Bezákovo okolie tvrdí, že arcibiskup až do zásahu Vatikánu netušil o problémoch dotyčných dvoch kandidátov.

Podrobne som sa oboznámil s jedným prípadom. Keďže ide o osud konkrétneho človeka, obmedzím sa len na najdôležitejšie informácie: ten chlapec mal už v kňazskom seminári poburujúce správanie (nie, nejde o to, že by nosil rifle...) a bol to vlastne malý zázrak, či skôr ochrancovia v úzadí, čo spôsobilo, že doštudoval. Mal byť vysvätený nitrianskym biskupom Viliamom Judákom, vysviacka už bola takpovediac hotovou vecou, no Judák po oboznámení s charakterovým profilom tohto seminaristu vysviacku odmietol. V Nitre bol z toho menší škandál, ale Judákovo rozhodnutie bolo správne - tento mladý muž sa nemal stať nikdy seminaristom, nieto kňazom.
Lenže odmietnutý kandidát chcel byť veľmi kňazom, nevzdal sa a o nejaký čas to skúsil v Trnave. Róbert Bezák súhlasil s vysviackou, hoci predchádzajúci biskup ju odmietol. Keďže prišlo k zásahu Vatikánu (tento zásah oficiálne nikto nepotvrdzuje, neoficiálne ho však priznávajú všetci informovaní vrátane Bezákovho okolia), k vysväteniu nedošlo. 

V tejto súvislosti som požiadal o oficiálne vyjadrenie súčasne vedenie Trnavskej arcidiecézy, ktoré po Bezákovi prevzal biskup Ján Orosch ako apoštolský administrátor.
Na otázku, či môžu potvrdiť, že arcibiskup Bezák chcel dať vysvätiť problematického kandidáta, ktorého predtým odmietol biskup Judák, som dostal túto odpoveď: „Môžeme potvrdiť ako pravdivý fakt, že pán arcibiskup mal v tom čase v úmysle vysvätiť na diakonov dvoch seminaristov. Jedného z nich mal svätiť pomocný biskup Mons. Ján Orosch, ktorý ho na základe relácií jeho pôvodného diecézneho biskupa a dôveryhodných kňazov odmietol vysvätiť.“
Ďalej som sa opýtal, či Bezák musel vedieť o problémoch súvisiacich s jedným aj druhým kandidátom. Odpoveď: „Keď pán arcibiskup týchto kandidátov na svätenie prijímal, obdržal aj zdôvodnenie, prečo nemohli byť vysvätení.“

Ale je možné, že by o tom Bezák naozaj nevedel? A aj keby to bola všetko pravda, mohol byť aj toto dôvod, pre ktorý bol bývalý trnavský arcibiskup vyzvaný k demisii a neskôr odvolaný?