em.pp.Benedikt XVI. talianskemu denníku: "Moje odstúpenie je platné!"

06.07.2016 12:30


Kto nie je s pápežom nie je v pravde !

Kázeň Don Gobbiho na slovensku

Panna Mária, otcovi Stefanovi Gobbimu: 22. augusta 1976 Panny Márie Kráľovnej.

Satan vám nahovorí, že pápež zrádza pravdu, a tak satan borí základ - Dokonca vám nahovorí, že ja sama neschvaľujem konanie Svätého Otca. Tak sa mojím menom šíria ostré kritiky 

dnes moje materské Srdce zraňované a zarmucované, keď vidím, ako kňazi, a dokonca biskupi, už nepočúvajú príkazy zástupcu môjho Syna Ježiša! Každé kráľovstvo, v sebe rozdelené, je určené na porážku a záhubu. 

Tí moji úbohí synovia, ktorí neposlúchajú, ktorí sa búria, sú už obeťami najrafinovanejšej a najzákernejšej pýchy a idú v ústrety smrti. Ako sa dnes satanovi, môjmu protivníkovi od počiatku, darí vás klamať a zvádzať!

Nahovoril vám, že ste strážcami tradície a obhajcami viery a zatiaľ vás ako prvých pripraví o vieru a nenápadne strhne do bludu.

Nahovorí vám, že pápež zrádza pravdu, a tak satan borí základ, o ktorý sa opiera Cirkev, a ktorý uchováva pravdu po stáročia neporušenú. Dokonca vám nahovorí, že ja sama neschvaľujem konanie Svätého Otca. ( falošné zjavenia, neposlušnosť ) Tak sa mojím menom šíria ostré kritiky jeho osoby a jeho diela.

buďte bdelí, buďte múdri, pretože temnota všetko zahaľuje. Ako môže Matka verejne kritizovať pápežove rozhodnutia, keď jedine on má zvláštnu milosť pre vykonávanie tejto vznešenej služby?

Ja som mlčala, keď hovoril môj Syn. Mlčala som, keď hovorili apoštoli. Teraz plná lásky mlčím, keď hovorí pápež, aby sa jeho slovo stále viac šírilo, aby ho všetci počúvali, aby ho duše prijímali. Preto som blízko u tohto prvého svojho najmilšieho syna, zástupcu môjho Syna Ježiša. 

Svojím mlčaním mu pomáham hovoriť. Svojím mlčaním dodávam silu jeho slovu.

Kňazi, moji synovia, vráťte sa k láske, vráťte sa k poslušnosti, vráťte sa k spoločenstvu s pápežom! Len tak budete môcť patriť ku môjmu vojsku, ktorého som Kráľovnou a Vodkyňou. 

 Tak budete môcť poslúchať moje príkazy, ktoré vám budem dávať ústami samého pápeža.

Len tak budete môcť so mnou bojovať za isté víťazstvo; ináč idete v ústrety porážke.

Modrá kniha - Don Gobbi - download
Don Gobbi - MP3 download
Don Gobbi - MP3

«…dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou. V osobe a diele Svätého Otca Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo, ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota všetko zahaľovať.» 1. januára 1979

 

Picture

Benedikt XVI. talianskemu denníku: "Moje odstúpenie je platné!"

 

Taliansko 26. februára – Denník La stampa publikoval v dnešnom vydaní odpovede emeritného pápeža Benedikta XVI. na otázky, ktoré mu redakcia zaslala pred niekoľkými dňami. Týkali sa predovšetkým pochybností v súvislosti s platnosťou odstúpenia niekdajšieho pápeža, ktoré sa objavili v medzinárodných a talianskych médiách.

Benedikt XVI. na ne zareagoval osobne formou listu. „Niet najmenšej pochybnosti o platnosti môjho odstúpenia z Petrovho úradu. Jedinou podmienkou platnosti je plná sloboda rozhodnutia. Cirkev riadi pápež František. Emeritný pápež má „ jediný a konečný cieľ“,ktorým je modliť sa za svojho nástupcu.
Špekulácie ohľadom platnosti odstúpenia sú jednoducho absurdné,“ 
napísal. 

Opätovne tak hovorí o minuloročných udalostiach, a čo sa týka otázky, prečo aj naďalej nosí biely habit a meno Benedikt, odpovedá, že „ide o záležitosť čisto praktickú“. Jeho odev sa tiež podstatne líši od toho, ktorý nosí pápež František.


Joseph Ratzinger nebol donútený k odstúpeniu a neurobil tak v dôsledku tlakov. Ako píše v liste talianskemu denníku, jeho rozhodnutie je platné a v Cirkvi dnes neexistuje žiadna„diarchia“, dvojitá vláda.
Cirkev riadi pápež František.Emeritný pápež má „jediný a konečný cieľ“,ktorým je modliť sa za svojho nástupcu. –mf– 

Foto: Pápež František a emeritný pápež Benedikt XVI. počas slávnosti kreovania nových kardinálov v sobotu 22. februára 2014.

Text zverejnený na internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasuhttps://sk.radiovaticana.va

Jeden z najkrajších listov pre pápeža Františka
Pápež František je známy svojou blízkosťou a empatickým vzťahom k trpiacim. Preukázal to aj pri nedávnej pastoračnej ceste do Assisi 4. októbra, ktorú začal návštevou ústavu pre postihnuté deti. Pri mimoriadne dojímavom stretnutí s deťmi, personálom ústavu, dobrovoľníkmi a tiež aj s rodičmi detí František odložil nabok pripravený text a spontánne predniesol meditáciu nad tajomstvom Kristových rán, ktorých sa dotýkame v chorých a trpiacich. Pôvodne pripravený príhovor, ktorý odovzdal vedeniu ústavu, bol publikovaný na internete. Pápež v ňom cituje list argentínskeho chlapca menom Nicolás týmito slovami:
„Chcem Vám prečítať niečo osobné, jeden z najkrajších listov aké som dostal, dar Ježišovej lásky. Napísal mi ho Nicolás, 16-ročný chlapec, ktorý je od narodenia telesne postihnutý a býva v Buenos Aires:
«Drahý František, som Nicolás a mám 16 rokov. Keďže ti nemôžem písať osobne, pretože ešte nehovorím, ani nechodím, poprosil som mojich rodičov, aby to urobili za mňa, pretože oni sú tí, čo ma poznajú najlepšie. Chcem ti porozprávať, že keď som mal šesť rokov, v mojom kolégiu, ktoré sa nazýva Aedin, mi páter Pablo udelil prvé sväté prijímanie a tento rok v novembri prijmem aj sviatosť birmovania, čo mi dáva veľkú radosť. Každú noc, odkedy si ma o to požiadal, prosím môjho anjela strážcu, ktorý sa volá Eusebio a má veľkú trpezlivosť, aby ťa ochraňoval a pomáhal ti. Buď si istý, že to robí veľmi dobre, pretože ochraňuje aj mňa a sprevádza ma každý deň! A keď nemôžem zaspať, prichádza ku mne a hrá sa so mnou! Veľmi by sa mi páčilo prísť za tebou a vidieť ťa a prijať tvoje požehnanie i bozk: iba toto! Posielam ti veľa pozdravov a aj naďalej prosím Eusebia, aby sa o teba staral a dával ti silu. Bozkávam ťa. NICO».V tomto liste, v srdci tohto chlapca je krása, láska a Božia poézia. Boh, ktorý sa zjavuje tomu, kto má jednoduché srdce, malým, pokorným, tým, ktorých často považujeme za posledných, a aj vám, drahí priatelia. Ten chlapec, keď nedokáže zaspať, hrá sa so svojim anjelom strážnym. Je to Boh, ktorý zostupuje, aby sa s ním hral.“ -jb-
Zdroj:sk.radiovaticana.va