Diakonky laičky (1.nicejsky koncil r.325)

17.05.2016 12:54

I. Nicejský koncil v roce 325 v kánonu 19 ukazuje, že jáhenka neměla svěcení svátostné: "Připomenuli jsme zde ony jáhenky, které se považují za takové podle oděvu, protože však nemají žádného svěcení, mohou býti zcela přičítány mezi laiky."