Dezinformácie publicistu: Franco Adesso o dokumente "Populorum progresio" od pp.Pavla VI.

08.01.2015 12:11
https://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2008/010_2008/VM-2008-10-04/VM-2008-10-04-C-00-Temple_Satanique_pour_Padre_Pio_fichiers/image005.gif
 Franco Adesso na fotke:

Jeho citát:

"Jeho encyklika
Populorum progressio (26. března 1967) je pročichlá marxismem, protože jeho „spravedlnost“ je totožná s „rovností“ a sleduje spojení všech náboženství.


https://www.periodistadigital.com/imagenes/2012/10/30/popul.jpg
V texte dokumentu (Populorum progresio) nie je doslovne písané nič o komunizme, žeby pápež túto ideologiu podporoval. Avšak ešte v predošlom dokumente (Ecclesiam sam) je zrozumitelné pre pochopenie, že pp.Pavol VI. vo svojom prvom dokumente (po nástupe na Petrov stolec) pokračoval vo verejnom odsudení komunizmu. Napriek tomu Franco Adesso poukazuje na pápežsky dokument, že v ňom papež akoby podporoval komunizmus.

Text z dokumentu Pavla VI : Eclesiam suam

104. Toto sú dôvody, ktoré nás nútia, tak ako nútili našich predchodcov a s nimi tých, ktorým ležia na srdci náboženské hodnoty, odsúdiť ideologické systémy, popierajúce Boha a utláčajúce Cirkev - systémy, ktoré sa často identifikujú s hospodárskymi, spoločenskými a politickými režimami - a medzi nimi osobitne ateistický komunizmus. Dá sa povedať, že ani nie tak z našej strany prichádza ich odsúdenie, ako zo strany samotných systémov a režimov, ktoré ich zosobňujú, prichádza k nám radikálna opozícia v myšlienkach a utláčanie v skutkoch. Naša obžaloba je, v skutočnosti, skôr nárek obetí než rozsudok sudcov.

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ecclesiam-suam