Americké rehoľnice sa musia vzdať New Age myšlienok alebo stratia uznanie Vatikánu

12.08.2014 23:01
DÁTUM ZDROJA: 
06. May 2014

RÍM – Americká konferencia vedúcich ženských reholí The American Leadership Conference of Women Religious (LCWR), ktorá bola na základe mandátu určená minulý rok na reformu vatikánskou Kongregáciou pre náuku viery, musí upustiť od svojich New Age myšlienok a vrátiť sa k centrálnemu učeniu katolíckeho náboženstva o Ježišovi Kristovi, Najsvätejšej Trojici a povahe Cirkvi. Inak jej hrozí, že prestane byť uznávaná ako katolícka inštitúcia.

V prejave k predstaviteľom LCWR 30. apríla povedal v Ríme Gerhard Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery (CDF) a arcibiskup Peter Sartain zo Seattlu, delegát Svätej stolice pre LCWR, že Svätá stolica „verí, že charizmatická vitalita náboženského života môže prekvitať iba v rámci ekleziálnej viery Cirkvi.“.

„LCWR ako kanonická entita závislá na Svätej stolice má hlboký záväzok k podpore tejto viery ako nevyhnutnému základu náboženského života. Kanonický status a cirkevná vízia idú ruka v ruke a v tejto fáze realizácie Doktrinálneho Hodnotenia hľadáme jasnejšie vyjadrenie tejto cirkevnej vízie a väčšie náznaky spolupráce,“ povedali.

Müller varoval LCWR, že pojmy, ktoré priniesla New Age referentka pred dvomi rokmi, a ktoré členovia LCWR čoraz viac prijímajú, predstavujú radikálny rozchod s najzákladnejšími teologickými pojmami katolicizmu.

Müller sa opakovane ospravedlnil, ak by sa im jeho reč zdala „hrubá“ alebo „drsná“, ale táto otázka, povedal, je „príliš dôležitá na to, aby sme ju zaobalili do kvetnatého jazyka.“ Obavy CDF vzbudili vyhlásenia bývalých referentiek LCWR, že sestry by sa mali „posunúť ďalej než cirkev alebo aj ako Ježiš.“. Tento posun bol opísaný svojimi priaznivcami ako „Vedomá evolúcia“, ale CDF povedala, že v skutočnosti nepredstavuje nič menšieho než „odchod od centra viery Cirkvi v Pána Ježiša Krista.“.

Najnovšie sa v prebiehajúcom konflikte medzi vatikánskym doktrinálnym úradom a vedením konferencie rehoľníčok (LCWR) rehoľníčky otvorene vzopreli určenému mandátu reformy, ktorá má vrátiť ich organizáciu do súladu so základným katolíckym učením o Božskej prirodzenosti, Cirkvi a sexuálnej morálke. Jedno z prvých verejných vyhlásení pontifikátu pápeža Františka bolo vyhlásenie, že vyšetrovanie a reforma LCWR musí pokračovať.

Müller povedal, že CDF sleduje priebeh so znepokojením, odkedy mala pred dvoma rokmi príhovor pred zhromaždením New Age referentka Barbara Marx Hubbard: „Každé číslo vášho bulletinu pojednávalo nejakým spôsobom o „Vedomej evolúcií““ a „videli sme dokonca niektoré náboženské inštitúcie zmeniť svoje smernice tak, aby zahŕňali pojmy a nerozvinuté termíny Vedomej evolúcie“.

„Základné tézy o Vedomej evolúcií sú rozdielne od kresťanského zjavenia a ak sú bez rozmyslu užívané, vedú takmer vždy k zásadným chybám, pokiaľ ide o všemohúcnosť Boha, vtelenie Krista, reality dedičného hriechu, nutnosti spásy a konečnej povahy spásonosného pôsobenia Krista vo veľkonočnom tajomstve,“ povedal.

Müller vyjadril „znepokojenie“, že „také intenzívne zameranie na nové myšlienky“ môže človeka „olúpiť o náboženskú schopnosť opravdivo sentire cum Ecclesia [cítiť s Cirkvou], a že už medzi rehoľníkmi LCWR došlo k odchýlkam od základného katolíckeho učenia. Pýtam sa, ako je možné, že zasvätené osoby počúvajú prednášky na túto tému alebo čítajú o tom výklady, hoci počujú, že sú v nich prítomné odchýlky od kresťanskej viery?“

Koncepty, ktoré predkladá Vedomá evolúcia, dodal, „nie sú vlastne nové“. Gnostická tradícia je plná podobných tvrdení a v dejinách Cirkvi znovu a znovu vidíme, aké tragické výsledky vzišli z tohto horkého ovocia. Varoval, že „tieto myšlienky, neponúknu nič, čo by živilo zasvätený život“.

Medzi smernicami CDF, proti ktorým LCWR vehementne protestovali, je požiadavka, aby „prednášajúci a konferencieri hlavných programov“ boli schválení Vatikánskym delegátom, arcibiskupom Seattle, Petrom Sartainom. Müller povedal, že o tomto sa rozhodlo preto, aby „nedochádzalo k náročným a trápnym situáciám, keď prednášajúci používajú fórum LCWR, aby pretlačili postoje, ktoré sú v rozpore s učením Cirkvi“.

No namiesto toho, aby mali tento príkaz v úcte, Müller povedal, že „zosmutnel“, keď sa dozvedel, že LCWR rozhodlo, že na tohtoročnom výročnom zhromaždení si poctí Elizabeth A. Johnson, CSJ, teologičku, ktorá bola zo strany amerických biskupov kritizovaná kvôli svojej opozícii voči katolíckemu učeniu.

Müller povedal, že toto rozhodnutie „sa zdá ako takmer otvorená provokácia Svätej stolice a Doktrinálneho Hodnotenia“. Müller povedal, že „neexistuje žiadny iný interpretačný objektív, vnútri ani mimo Cirkvi, prostredníctvom ktorého by sa dalo pozerať na toto rozhodnutie - totiž udeliť toto vyznamenanie - nejakým iným spôsobom“.

Poznamenal tiež, že rozhodnutie oceniť Johnson urobili bez konzultácie s arcibiskupom Sartainom.

Ten povedal, že túto voľbu LCWR tiež prijali ako ďalší dôkaz o potrebe mandátu reformy. Avšak dodal, že pochopil, že plánovanie tohtoročného výročného zhromaždenia bolo už „v pokročilej fáze“ a že nevidí potrebu „prerušiť ho“.

Johnson je profesorkou teológie na Fordhamskej univerzite a bývalá vedúca Katolíckej teologickej americkej spoločnosti. Je známa pre svoj feministický prístup k teológii. Jej kniha z roku 2007 Quest for the Living God: Mapping Frontiers in the Theology of God (Pátranie po Živom Bohu: Mapovanie hranice v teológii Boha) bola odsúdená v roku 2011 Americkou biskupskou konferenciou , konkrétne jej Radou pre náuku kvôli nedostatku „uznávania Božieho zjavenia ako štandard pre katolícku teológiu“.

Kritika Americkej biskupskej konferencii povedala o Johnsonovej učení o Bohu, že „nie je v súlade s autentickou katolíckou náukou, a to v základných bodoch“.

Obežník LCWR hovorí o Johnsonej, že jej „vedenie v jej odbore zbudovalo, inšpirovalo a povzbudilo veriacich ľudí na celom svete“.

Hoci je LCWR ešte stále politicky silné, a to najmä ako hlas krajne ľavicových americkej katolíckej cirkvi vo svetskej politike, spolu so svojou víziou katolíckeho rehoľného života vymiera. Aj keď LCWR predstavuje asi 80 % z 57 000 rehoľníčok v USA , priemerný vek jej členov je asi 74 s veľmi malým počtom nových kandidátiek.

Menšia a novšia organizácia, Rada hlavných predstavených reholí (Council of Major Superiors of Women Religious - CMSWR) sa skladá z náboženských komunít, ktoré do značnej miery zachovali tradičný pohľad na náboženský život a katolícku teológiu a mnoho z jej členských komunít rastie a prekvitá.