15.september2014 - Šaštín - premárnená príležitosť k zasväteniu sa Srdcu Panny Márie

26.09.2014 20:23

„Zasvätenie“ národa

Jedinečná možnosť, zasvätiť Slovenský národ Sedembolestnej Panne Márii sa naskytla na jej slovenský štátny sviatok dňa 15. Septembra 2014. Týmto sviatkom vlastne vyvrcholil rok Sedembolestnej Panny Márie, vyhlásený konferenciou biskupov Slovenska v roku 2013.   Ako sme už uviedli, Panna Mária zvlášť vyznamenáva náš národ svojou starostlivosťou a Ona sama odporúča zasvätenie sa Jej ako jedinú možnosť duchovného prežitia v tejto dobe.

Niekoľko mesiacov sa na Slovensku v cirkevných kruhoch viedla diskusia o význame tohto aktu  ohľadne formulácie.   „Zasvätenie sa“ bolo nahradené slovom „zverenie.“

Nevieme, či práve toto je mimoriadne dôležitý prvok v súčasnej kritickej situácii sveta, Slovenska a dá sa povedať, že aj Katolíckej Cirkvi. Tak či onak,  Mons. Stanislav Zvolenský 3x pred samotným aktom pred 50 000 prítomnými pútnikmi  ohlásil  prečítanie textu „zasvätenia sa.“  Ľud predčítal „zverenie.“

Vzhľadom na neblahé skúsenosti minulosti, kedy napríklad Panna Mária vo Fatime výslovne žiadala zasvätiť Rusko Jej Nepoškvrnenému Srdcu, a zároveň ohlásila svetové kataklizmy, keď sa tak nestane, sa dnes zdá, akoby nebezpečné slovíčkárenie bolo dôležitejšie ako osud nášho národa,  ktorý má v dejinách len túto jedinú ochranu a záštitu. A tak sme pravdepodobne zažili deň veľkej premárnenej šance, a zdá sa, že v tejto „disciplíne“ sme takmer majstri.

Môžeme len konštatovať, že či už prebehlo zasvätenie či zverenie sa, Panna Mária určite tento národ neopustí. Avšak naši predstavitelia pokojne mohli touto „prešmyčkou“ vypustiť z fľaše džina, s ktorým budeme čo mať zrejme do činenia. Posolstvo o pohrome na Slovensku z Litmanovej totiž nebolo zrušené, a čas, v ktorom ho môžeme ovplyvniť svojimi modlitbami, nevieme či ešte potrvá.  Naďalej sa však zasväcujme, v spoločenstvách či  individuálne, modlime sa Magnificat a nestále volajme:   Panna Mária Sedembolestná, Patrónka Slovenska, oroduj za nás!  

Celý Tvoj

Totus Tuus –  Celý Tvoj - to bolo heslo nášho svätého pápeža Jána Pavla II.  CELÝ Tvoj. Nielen niekedy, nielen na polovicu alebo štvrtinu, ale CELÝ. A vždy. Toto Celý Tvoj nie je len prehlásenie, chvíľková zbožnosť, alebo logo na tričku.  Toto Celý Tvoj je doslovné odovzdanie svojho života Márii. Svojich plánov, svojich myšlienok, svojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Svojich pádov i úspechov, svojich radosti i sklamaní. Aj svojich spolubratov, rodiny, príbuzných. Ale najmä svojich ovečiek, ak hovoríme o pastieroch.

Prišlo mi toto všetko na um, keď sme prežívali  „zverenie sa“ slovenského národa v Šaštíne našej Sedembolestnej Patrónke. Neviem, ako to kto pochopil. Mne pripadá slovo „zverenie sa“ akési jednosmerné.  Zverujem svoje dieťa opatrovateľke, zverujem svoj štát volenému politikovi, zverujem svoje peniaze banke. Zasvätenie je obojsmerné. Nielen odovzdávam, ale aj prijímam – súhlas k  aktivite, dávam k dispozícii svoje sily, svoj um,  stávam sa živým apoštolom a spolupracovníkom Márie.

Zasvätenie sa nie je niečo, čo hodím niekomu na krk.  Zasvätenie sa je zodpovednosť a záväzok. Zasvätenie je dať sa niekomu „napospas“.  V prípade zasvätenia sa Panne Márii ide o vydanie sa záchrane.  Verme, že Slovenský národ to cíti takto. Bez ohľadu na formulky . A že Slováci si na sviatok svojej Sedembolestnej Patrónky zopakovali slová Jána Pavla II.:  Celý Tvoj.  A preto sa zasväcujme, nielen slovami, ale každodenným odovzdávaním celého svojho ja, svojho času a svojho života Márii.  Pretože  Nepoškvrnená Čistota na Hore Zvir povedala:  „Iba takto môžete duchovne prežiť…“     Anton Selecký

www.magnificat.sk/27014/