Archív článkov

Odsudenie téz Martina Luthera o križiackych výpravách proti moslimom

18.06.2016 13:03
www.lifenews.sk/content/nebr%c3%a1ni%c5… DÁTUM ZDROJA: 19. Mar 2016 Martin Luther v roku 1518 v jeho Vysvetleniach 95 téz napísal, že ísť do vojny s moslimami je proti Bohu, lebo On cez nich trestá naše neprávosti: Mnohí v Cirkvi, dokonca aj vysoko postavení, nesnívajú o ničom inom, než ísť do...

Definitívny príchod Ježiša Krista (na konci sveta)

18.05.2016 12:24
  Evanjelium podľas Matúša (Mt 24,29-35) Druhý príchod Krista 29  Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.   30  Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať...

Diakonky laičky (1.nicejsky koncil r.325)

17.05.2016 12:54
I. Nicejský koncil v roce 325 v kánonu 19 ukazuje, že jáhenka neměla svěcení svátostné: "Připomenuli jsme zde ony jáhenky, které se považují za takové podle oděvu, protože však nemají žádného svěcení, mohou býti zcela přičítány mezi laiky."

Ženská Diakonia v rannej Cirkvi (Modlitba ustanovenia ženy do služby diakonky)

17.05.2016 12:36
Diakonisy v Cirkvi Kristovej Biblický prameň V Liste Rim.16,1 je Féba v slovenskom preklade označená ako "služobníčka" cirkvi v Kenchrách.V originálnom texte v gréčtine je označená ako diakonisa.   Historický prameň a posvätná Tradícia Apoštolské konštitúcie (r.380)   Časť o charizmách,...

Prečo v Cirkvi zakázali prijímať sv.prijímanie na ruku ?!

17.05.2016 12:20
Pápež Pavol VI (r. 1963-1978): ,,Je nutné zachovávať spôsob podávania svätého prijímania do úst." (Memoriale Domini)   Synoda v Rouene (650): "Nedávajte Eucharistiu do rúk žiadneho svetského muža alebo ženy, ale len do ich úst."   Podľa Synody v Zaragoze (v r. 380) bol exkomunikovaný...

Prof.Dr.Špirko: "Cirkevné dejiny" - Ako prijímali prví kresťania sv.prijímanie (Eucharistiu)

17.05.2016 12:16
Prof.Dr.Špirko Cirkevné dejiny I. §91 sviatosti Sv.príjímanie udeľovali ešte pod oboma spôsobmi a na lačný žalúdok;podávali ho i deťom.Sv.krv prijímali cievkami,alebo tak,že do nej namáčali sv.chlieb.Od 8.storočia upotrebovali na Západe pri sv.omši nekvasený chlieb,čím sa vyhlo drobeniu a...

Páter Lombardi o stretnutí pápeža s rehoľníčkami: Nejde o zavedenie vysviacky žien

15.05.2016 17:57
  Páter Federico Lombardi s pápežom Františkom - ANSA 13/05/2016 16:19 POSUŇ ĎALEJ:   sk.radiovaticana.va/news/2016/05/13/p_lombardi_o_stretnut%C3%AD_p%C3%A1pe%C5%BEa_s_reho%C4%BEn%C3%AD%C4%8Dkami/1229637 Vatikán 13. mája –...

Plné znenie odpovede Svätého Otca na otázku rehoľníčok o diakonáte žien

15.05.2016 17:56
  Svätý Otec František na stretnutí s generálnymi predstavenými rehoľníčok v Aule Pavla VI. - OSS_ROM 13/05/2016 17:17 POSUŇ ĎALEJ:   ...

Pápež pri stretnutí s rehoľníčkami otvorený skúmať diakonát žien

15.05.2016 17:54
  Predsedkyňa UISG sestra Carmen Sammutová zdraví Svätého Otca - REUTERS 12/05/2016 20:27 POSUŇ ĎALEJ:   ...

Ľahkomyselné pochybnosti novinára: Antonio Socci o odstupení Benedikta XVI. a zvolenia Františka za pápeža

20.04.2016 09:00
  Odstúpenie Benedikta XVI. sa po roku začína meniť na detektívku. Na svetlo totiž vyšli “detaily”, ktoré nás nútia vážne sa zamyslieť aj nad kanonickou platnosťou samotného tohto rozhodnutia. Začnem tým, čomu som bol sám svedkom. V lete roku 2011 som z istého zdroja dostal správu, že...
Záznamy: 11 - 20 zo 108
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>